Home » Samarbeten och sponsorer

Samarbeten och sponsorer

Scouterna samarbetar med många andra organisationer dels i specifika projekt, dels genom sponsring.

Samarbeten med andra organisationer

Vissa aktiviteter driver vi tillsammans med andra ideella organisationer.

Amahoro Amani

Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet arbetar tillsammans för att bidra till att nå FN:s millenniemål.
Amahoro Amani »

Stiftelsen Ungt ledarskap

Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen.
Stiftelsen Ungt ledarskap »

Värsta fördomen

Tillsammans med Stiftelsen Expo, Ungdom Mot Rasism och Röda Korsets Ungdomsförbund driver Scouterna rättighetsprojektet Värsta fördomen.
Värsta fördomen »

Sponsorer

Scoutrörelsen finansierar sin verksamhet genom bland annat företagssamarbeten och bidrag.

Huvudpartners

Företag kan bli huvudpartner med Scouterna. Huvudpartnerskapet innebär att ett företag ingår i ett långsiktigt samarbete med Scouterna. Läs mer om att bli huvudpartner »

Idag har Scouterna två huvudpartners:
Sparbanken 1826 ICA

Andra sponsorer

Scouterna får bidrag för särskilda projekt genom bland annat:

Svenska PostkodLotteriet Viamare