Home » Friluftsliv

Friluftsliv

Scouterna vill att fler unga ska vara engagerade i naturen. Vi arbetar för ungas möjlighet att få vara ute i naturen. Vi värnar också miljö och vill se en hållbar utveckling.

Vi tycker det är viktigt att barn och unga får vistas ute så mycket som möjligt. Förutom att det är hälsosamt med friluftsliv ser vi att när barn och unga vistas i naturen ökar förståelse och respekt för andra människor, djur och natur. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär vi oss också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

I Scouternas värderingar står att Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi värnar om naturen och en hållbar utveckling.