Home » Demokrati och mångfald

Demokrati och mångfald

Scouterna vill att samhället ska vara mer demokratiskt för unga. Vi vill att unga ska ha möjlighet till att påverka. Vi tror också på alla människors lika värde och vill se ett samhälle fritt från diskriminering.

Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket värda. Vi har ingen avbytarbänk.

Våra värderingar utgår från att i Scouterna får alla vara med. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.

Scouterna vill att det demokratiska inflytandet för medlemmar ska vara så stort som möjligt. Vi vill vara en öppen rörelse och arbetar med delat ledarskap. Det innebär att vi har nationella ideella arbetsgrupper som leds av en anställd och en ideell. Vi utvecklar metoder för påverkan. Vi har en modell för inflytande inför beslut som kallas för Påverkanstorg.

Vi vill vara en öppen rörelse där alla får vara med oavsett bakgrund och individuella förutsättningar.

Vi vill växa som rörelse och arbetar aktivt för en ökad mångfald.

Vi vill med scoutmetoden som verktyg påverka lokalt, nationellt och internationellt för ett öppet och jämlikt samhälle.

Scouterna finns lokalt och i världen. Vi har samarbeten för fred och ökad demokrati.