Home » Ungt ledarskap

Ungt ledarskap

Scouterna vill att det ska vara fler unga ledare i samhället. Vi vill att unga ska ha möjlighet att få utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra.

En av de unika sakerna med Scouterna är hur alla aktiviteter bygger på att du som scout får utveckla och leda dig själv och andra. Det är en mycket viktig grund och genomsyrar Scouternas verksamhet och program i alla åldersgrupper.

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att öka sin självinsikt och självkännedom och respektera sin omgivning.

Vi tillämpar ett lyssnande och stödjande ledarskap – scouter får lära genom att göra och utveckla förmåga till att ta eget ansvar med stöd av äldre ledare i en trygg miljö.

Vi tillämpar ett ledarskap där värderingar utgör grunden. Scouternas värderingar som baseras i rätten om allas lika värde genomsyrar alla aktiviteter och hur de leds och vägleds.

Vi tillämpar ofta ett delat ledarskap och tränar på följarskap. Ledarskap handlar om att ta ett stort eget ansvar för hela gruppens arbete och utveckling även om man inte har en formell ledarroll. Genom det delade ledarskapet får fler chansen och det är lättare att ta ledaruppdrag.

Scouterna har gjort en undersökning tillsammans med Ledarna genom Novus Chefsbarometer i maj 2012. 1 301 chefer medverkade och de är ett representativt urval av Sveriges 500 000 chefer.

Undersökningen visade att:

  • 74 procent av alla svenska chefer har haft ett ideellt engagemang
  • 82 procent anser att det ideella engagemanget inspirerat dem till att bli chefer
  • En femtedel av alla svenska chefer har en bakgrund i scoutrörelsen

Scouterna anser att det är viktigt att få träna på att leda sig själv och andra tidigt, att få utveckla sitt ledarskap oavsett om man senare går vidare till att arbeta som chef eller inte. Därför är det en av grunderna i vår verksamhet för barn och unga.

Scouterna uppmuntrar och påverkar unga att leda och ta ledarroller. Vi ser gärna att fler unga får chansen att utöva sitt ledarskap i ledande befattningar.

Ideellt engagemang stärker individen på många olika sätt och motverkar utanförskap i samhället.