start » Sanct Botvids scoutkår

Kårstämma 2019

Publicerad: mars 6, 2019
Söndag 7APRIL 18. 00 i stugan
Härmed kallas samtliga medlemmar till Kårstämma (årsmöte) för 2018års verksamhet.
 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 24 Mars
Handlingar inför stämman är nu tillagda skriv gärna ut och tag med ett begränsat antal kommer finnas utskrivna